Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

International Double Degree Master Program

between University of Rostock and Hanoi University of Science and Technology

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SĨ HÓA HỌC

(phần giới thiệu về chương trình hóa học)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LỰA CHỌN: THẠC SĨ SONG BẰNG CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC (DOUBLE MASTER’S DEGREE IN CHEMISTRY) VỚI ĐẠI HỌC ROSTOCK – ĐỨC

Tham gia chương trình Thạc sỹ Hóa học, các học viên có thể lựa chọn các học phần phù hợp để có thể tham gia chương trình Thạc sỹ song bằng với đại học Rostock – Đức (cả HUST và đại học Rostock đều đồng thời cấp bằng Thạc sỹ). Chương trình thạc sỹ song bằng có thời gian đào tạo là 2 năm, năm đầu tiên học các học phần trong chương trình Thạc sỹ Hóa học hoàn toàn tại HUST. Năm thứ 2 học một số học phần thực nghiệm và làm luận văn thạc sỹ (15 TC) tại đại học Rostock. Học viên được miễn học phí trong năm học thứ 2 tại Rostock. Học viên còn có thể có cơ hội nhận được học bổng của chương trình ROHAN (học viên có thể đăng ký theo thông báo hàng năm của ROHAN) bao gồm chi phí đi lại và sinh hoạt phí trong 1 năm học tại Rostock. Chương trình học tại Rostock bắt đầu vào tháng 10 hàng năm.

Đối với những học viên lựa chọn học chương trình Thạc sỹ song bằng với đại học Rostock, cần lưu ý đảm bảo những điều kiện sau:

  • Đạt chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2 trước khi sang học tại Rostock
  • Liên hệ trước với GVHD ở đại học Rostock để xác định hướng đề tài luận văn thạc sỹ và có thông tin phù hợp cho các học phần: Seminar 1, Seminar 2, Đồ án đề xuất. Học viên sẽ được đồng hướng dẫn bởi 1 GVHD của HUST và 1 GVHD tại đại học Rostock hoặc viện nghiên cứu xúc tác LIKAT. Các GVHD thống nhất về đề tài nghiên cứu.
  • Hoàn thành (có điểm) các học phần theo quy định của chương trình Thạc sỹ song bằng trước khi sang học tại Rostock. Số tín chỉ cần tích luỹ đủ ở HUST là 45 tín chỉ. Dưới đây là danh sách các học phần cần hoàn thành (trước tháng 10 của năm học thạc sỹ thứ 2) tại HUST theo quy định của chương trình Thạc sỹ song bằng:

STT

Tên học phần (Tiếng Việt)

Tên học phần (Tiếng Anh)

Mã học phần

Tín chỉ

1

Triết học

Philosophy

SS6010

/SS6013

3

2

Các phương pháp phân tích quang phổ nâng cao

Advanced Spectrochemical Analysis

CH6705

2

3

Động hóa học và xúc tác

Chemical kinetics and catalysis

CH6031

2

4

Hóa lý bề mặt

Surface chemistry

CH6021

2

5

Phân tích dạng tồn tại của chất trong hóa học phân tích

Speciation analysis in analytical chemistry

CH6707

2

6

Hóa học vô cơ hiện đại

Advanced inorganic chemistry

CH6051

2

7

Tổng hợp vật liệu

Synthesis of materials

CH6341

2

8

Hóa học các hợp chất thiên nhiên nâng cao

Advanced chemistry of natural products

CH6700

2

9

Tổng hợp hữu cơ

Organic synthesis

CH6271

2

10

Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm hóa học

Chemometric

CH6061

2

11

Phương pháp phân tích môi trường

Methods of environmental analysis

CH6071

2

12

Semina 1: Tổng quan lĩnh vực nghiên cứu

Seminar 1: Research Field Overview

CH6801

3

13

Semina 2: Các kết quả nghiên cứu ban đầu

Seminar 2: Initial Research Results

CH6802

3

14

Đồ án đề xuất

Research Proposal

DX6000

6

15

Hoá học bền vững

lntroduction to Sustainable Chemistry

CH6504

2

16

Các phương pháp hóa lý bề mặt để xử lý nước thải và nước nhiễm bẩn

Physico-chemical Methods for Wastewater treatment Processes

CH6241

2

17

Các phản ứng xúc tác trong công nghệ mới và bảo vệ môi trường

Catalytic reactions in new technology and environmental protection

CH6251

2

18

PP PT cấu trúc các hợp chất hữu cơ

Methods of Structural Analysis of Organic Compounds

CH6301

2

19

Học phần tự chọn

 

CH6xxx

2

Nếu học viên dự định theo chương trình Thạc sỹ hóa học song bằng, nhưng vì một lý do nào đó trong quá trình đào tạo, không tiếp tục sang học năm thứ 2 tại đại học Rostock thì vẫn có thể lấy bằng Thạc sỹ hóa học do HUST cấp.

Chi tiết về chương trình Thạc sỹ song bằng và học bổng ROHAN, xin liên hệ:

  1. TS. Lê Minh Thắng, 0989861975, email: thang.leminh@hust.edu.vn
  2. Nguyễn Ngọc Mai, 0334032685, email: mai.nguyenngoc@hust.edu.vn

About us

We foster the development and establishment of catalysis technologies and processes through the training of qualified scientists able to assume leadership positions in both industry and academia.

Socials

Here you can find announcements and the latest news from us.

Get in touch

RoHan Catalysis
DAAD SDG Graduate School

+49 381 498-8994

Copyright 2024. All Rights Reserved.
Settings saved
Privacy settings

To optimize our website we use the services Google Analytics and Facebook Pixel. You accept the use of this service by clicking "Agree". You can see more information in our privacy policy.

Dies sind Blindinhalte in jeglicher Hinsicht. Bitte ersetzen Sie diese Inhalte durch Ihre eigenen Inhalte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo.

user_privacy_settings

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde.

onepage_animate

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde.

onepage_position

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation.

onepage_active

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist.

view_isGrid

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domainname: Domain hier eintragen
Ablauf: 30 Tage
Speicherort: Localstorage
Beschreibung: Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close